O nas

 

 

    W mojej prawie dwunastoletniej pracy nauczyciela i trenera, postawiłem sobie za cel nie tylko rozwój fizyczny moich uczniów i wychowanków. Chciałem i zawsze dążyłem w mojej pracy wychowawczej do realizacji zasady, że szkoła w pierwszej kolejności wychowuje i kształtuje charaktery a potem dopiero przekazuje treści merytoryczne. Realizując zasadę „Szkoła dla ucznia, nie uczeń dla szkoły”, poświęcam dużo czasu rozmowie, wyjaśnianiu problemów, konfrontacji temperamentów i integracji.Wszelkie bariery rodzące się między młodymi charakterami, przełamujemy wspólnie – rozmową, kontaktem. Patrząc na emocje panujące w grupie moich podopiecznych, wierzę mocno, że taki rodzaj prowadzenia zajęć, jaki wspólnie wypracowaliśmy, jest głęboko uzasadniony. Drużyna, która stworzyłem i prowadzę to mieszanka charakterów, temperamentów i poglądów a także wyniesionych z domu przeświadczeń, kultur oraz wyznań. Taka drużyna to wielkie wyzwanie dla każdego nauczyciela i trenera, ale przede wszystkim solidna praca i olbrzymia odpowiedzialność za rozsądne ukształtowanie owych charakterów. Mimo, że moim głównym celem jest trening, staram się, aby moi zawodnicy nauczyli się konsekwentnego przestrzegania zasad panujących w określonej grupie rówieśniczej, szacunku dla własnych osiągnięć a także dla pracy innych.

Moi zawodnicy zawsze znajdują u mnie informację zwrotną na temat swoich osiągnięć. Moja praca z młodzieżą nie polega na nieuzasadnionym komplementowaniu każdych zawodów – zawodnicy trenujący pod moja opieką zawsze mogą liczyć na omówienie błędów i osiągnięć, postępów. Młodzież, która się opiekuję wymienia się tez uwagami miedzy sobą – ewaluacja zawodów nie polega tylko na udzielaniu przez mnie rad, omawianiu tego, co było dobrze a nad czym należy jeszcze popracować – moi zawodnicy mogą tez liczyć na konstruktywną ocenę swoich koleżanek i kolegów z drużyny.

Moja dwunastoletnia praca, styl, w jakim prowadzę drużynę doprowadził ją do sukcesu. Sukcesu ogólnie pojętego. Moi wychowankowie to nie tylko sportowcy uznani na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. To również młodzi ludzie z wypracowanymi poglądami, potrafiący bronić własnych racji, dążący do perfekcji i szanujący pracę innych.

                                                                                                                                                                      Dariusz Milewski