Modlitwa sportowca

Boże, który dałeś mi ciało aby było narzędziem duszy,

prowadź mnie ku wyżynom wszechstronnego rozwoju,

broń mnie od pychy i wszelkich przejawów kultu ciała,

naucz mnie skromnego przyjmowania sukcesów,

a nadto godnego i pokornego znoszenia porażek,

niech sport przeze mnie uprawiany,

będzie dla mnie prawdziwą szkołą życia,

która zbliży mnie do ludzi i posłuży Twojej chwale.

Przez Chrystusa Pana naszego.  Amen .